Sikap yang benar ketika Anda mendengar panggilan untuk berdoa adalah

Dalam berdoa, kita dianjurkan untuk membaca puji-pujian kepada Allah.

Antara/Saptono

Baca Kalimat Ini Ketika Berdoa, Maka Allah akan Kabulkan. Foto: Ilustrasi Berdoa di Masjid Kiblat Tain (Dua Kiblat) di Madinah

Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Saat berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk membacakan puji-pujian kepada Allah. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membacakan kalimat dalam doa yang mengagungkan Allah.

Ibnu Qayyim Al Jauziah, dalam kitabnya yang berjudul Terapi Hati menyebutkan, doa yang berisi nama-nama Allah yang agung, niscaya akan dikabulkan. Di antara doa yang berisi nama Allah yang teragung tersebut adalah yang terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Nabi Muhammad pernah mendengar seorang laki-laki berdoa:

Baca Juga

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu, karena aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tunggal, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan-Nya.”

Mendengar doa laki-laki itu, Nabi bersabda, “Ia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya. Bila seorang memohon dengan memakai nama tersebut, Allah akan memberi. Kalau ia berdoa, Allah pasti mengabulkan (memberi ijabah).”

Kemudian, Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, “Engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang agung.”

Selain itu, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Shahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Rabiah bin Amir, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Pegang teguhlah dengan bacaan, ‘Ya Dza al Jalal Wa al Ikram.” Artinya yaitu, “Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

Makna hadist tersebut adalah agar kita bergantung kepada-Nya, berpegang keagungan sifat-Nya, dan terus-menerus membaca nama-namaNya.

Lainnya, dalam Jami’ karya Imam Tirmidzi disebutkan salah satu hadist yang menyebutkan ketika Rasul sedang risau atau menghadapi suatu persoalan, Rasulullah SAW mengangkat kepala ke langit. Ketika bersunguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan, “Ya Hayyu ya Qayyum (Yang Maha Hidup dan berdiri sendiri).”

“Setiap Muslim yang berdoa dengan ungkapan itu kepada-Nya maka Allah akan mengabulkannya,” tulis Ibnu Qayyim.

You’re Reading a Free Preview
Pages 5 to 8 are not shown in this preview.


secara istilah mad lazim musaqqol kilmi ialah mad asli mad thabi’i menghadapi yang ditajsirkan dalam​


kapan kaum muhajirin dan kaum ansor bersaudara mengapa kaum muhajirin dan kaum ansor bersaudara?nt : UnU ​


tidak mencintai dunia secara berlebihan, serta menjadikan dunia sebagai tempat menuai pahala dan rahmat allah swt adalah contoh sikap mengimani asmaul


husna yaitu?..
A. al-baqi
B. as-samad
C. al-muqtadir
D. al-muqqadim


ini jawabannya apa kakak,no ngasal ya okkk​


B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Kikir adalah akhlak tercela yang harus …. 2. Sifat kikir biasanya berhubungan denga


n 3. Orang yang kikir tidak suka … kepada yang membutuhkan. 4. Tempat paling pantas kelak di akhirat bagi orang kikir yaitu 5. Membiasakan diri berbagi atas nikmat Allah Swt. adalah cara menghindari sifat … 6. Qarun sebenarnya adalah sahabat Nabi Musa As. yang 7. Qarun menganggap harta kekayaannya adalah hasil 8. Nabi Musa As. mengutus pengikutnya untuk meminta kepada Qarun. 9. Tempat di tenggelamkannya harta Qarun berada di negara 10. Berpola hidup qanaah adalah cara menghindari sifat tercela …​


bahaya yang akan diterima oleh orang-orang kikir terhadap harta, yaitu… a. masuk surga b. masuk istanac. murka Allahd. ridha Allah​


Perhatikan Q.S Al-Kautsar ayat 1 berikut!
إنا أعطينك الكؤ
Pesan pokok yang terkandung dari ayat tersebut di atas adalah …
A. Allah SWT memberikan ni


kmat yang banyak
B. Perintah Allah SWT untuk mendirikan shalat
C. Kemenangan Islam pasti akan datang
D. Perintah Allah SWT untuk berkurban


Perhatikan narasi berikut!
Fatimah libur sekolah selama satu minggu. Ia tidak tahu apa yang harus ia
lakukan. Rania menyarankan pada Fatimah untuk men


gikuti kegiatan daurah Al
Qur’an yang diselenggarakan masjid di kompleks perumahannya.
Berdasarkan narasi di atas, perilaku Rania merupakan penerapan pesan pokok al
Qur’an surat ….
A. Al-Ikhlash
B. Al-Ashr
C. An-Nasr
D. Al-Fiil


huruf kaf termasuk huruf mad​


dalam surah ar-rahman ayat 26 dan 27 menunjukkan bahwa allah swt bersifat
a. al-baqi
b. as-samad
c. al-muqtadir
d. al-muqaddim


susunlah kata² berikut menjadi kalimat sempurna!​


buatlah kalimat sempurna dari kata² ini!​


bantu jawab…………​


tolong artikan……..​


harus dipaniangkan sebanyak…… harakat ​


Utsman bin Affan memiliki sifat bawadu artinya​


dewan pemilihan khalifah yang dibentuk untuk memilih khalifah ketiga disebut​


tolong dong bahasa arap​


xhekxhsjsknzowoskxjp​


Lafaz yang termasuk hukum bacaan mad jaiz munfasil adalah يتأيها.a السماء.b وراء.c القرءان.d​

Leave a Comment